Proces inwestycyjny dla domów – Etapy

Posted on by on kwiecień 2nd, 2015 | Możliwość komentowania Proces inwestycyjny dla domów – Etapy została wyłączona
Udostępnij!

Proces inwestycyjny dla domów jednorodzinnych – Krok po kroku

dom-1

Planując budowę nowego domu, zazwyczaj nie wiemy jak długa i kręta droga przed nami. I nie mówię tu o wyborze budowlańców, o zdobywaniu materiałów budowlanych i tego typu rzeczy. Cały proces inwestycyjny zaczyna się znacznie wcześniej. Wszystko po to, aby zgodnie z wymogami prawa, móc przystąpić do rozpoczęcia prac budowlanych. Wszystko zaczyna się od wyboru lokalizacji i sprawdzeniu czy dany teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To znacznie przyspiesza cały proces inwestycyjny. Dodatkowo, należy sprawdzić, czy dana budowa nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Przypuśćmy, że wszystko jest w najlepszym porządku, kupujemy działkę i rozpoczynamy starania o wydanie pozwolenia na budowę. Zazwyczaj wystarczy wraz z projektem złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy. Po otrzymaniu takowego pozwolenia, mamy obowiązek zgłosić rozpoczęcie prac budowlanych. Niezależnie od tego, jak długo trwa budowa, po jej zakończeniu informujemy stosowne instytucje, które mogą dokonać odbioru obiektu. I właściwie to już koniec tego długiego zazwyczaj procesu. Teraz możemy spokojnie przystąpić do użytkowania tegoż obiektu budowlanego.

 

Przygotowanie inwestycji

1. Planowanie inwestycji, wymagań i budżetu

Określenie przez inwestora potrzeb i oczekiwań wobec planowanego obiektu budowlanego
Sporządzenie szczegółowego programu funkcjonalnego i oceny ekonomicznej
Określenie budżetu i sposobu finansowania inwestycji

2. Wybór lokalizacji
wybór działki
– sprawdzenie stanu prawnego działki:

a) działka budowlana / działka rolna lub leśna – (możliwość odrolnienia / odleśnienia działki)
b) prawo własności – odpis ze wszystkich czterech działów księgi wieczystej

sprawdzenie możliwości inwestycyjnych na danej działce:

a) obszar na którym znajduje się działka objęty jest planem*
b) obszar na którym znajduje się działka nie jest objęty planem*
c) na obszarze na którym znajduje się działka toczą się zaawansowane prace nad planem*

*) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Jeśli:

a) – należy złożyć wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu*
b) – należy uzyskać Decyzję o Warunkach Zabudowy (WZ) (procedura)
c) – Urząd może nie wydać WZ – czekać na uchwalenie planu lub inna działka

Sporządzenie wariantowych wersji wstępnego projektu koncepcyjnego
Opracowanie finalnego projektu koncepcyjnego zgodnego z założonym budżetem

Faza inwestycyjna:

– Zakup działki

– Opracowanie mapy do celów projektowych (geodeta)

– Uzyskanie prawa do terenu pod przyszłą inwestycję,

– Opracowanie Projektu Budowlanego, zgodnego z treścią zapisów w planie lub spełniającego wymogi decyzji WZ,

– Zakupić i zarejestrować w Urzędzie Gminy Dziennik Budowy,

– Uzyskanie Pozwolenia na Budowę,

– Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci mediów (gaz, woda, kanalizacja, energia el, CO…)

– Umowy na dostawę mediów

– Pozyskanie wykonawcy i ustanowienie kierownika budowy,

– Zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy

– Budowa, wykonanie przyłączy do budynku,

– Przygotowanie do eksploatacji,

– Zgłoszenie do użytkowania .

« Działka budowlana
Nadbudowa domu w Głoskowie – Pozwolenie na budowę »