About arch

Articles Published by arch

Współpraca z firmą New House

Z przyjemnością informujemy, że podjęliśmy długoterminową współpracę z firmą wykonawczą New-House specjalizującą się budowie domów.  Dzięki tej współpracy możemy teraz oferować projekt domu wraz budową. Już na wczesnym etapie pracy… Read more »

Czas na zmiany

Idzie jesień, czas na zmiany…. Wprowadzamy powoli produkty – czyli typowe projekty domów wraz z wykonaniem. Chodzi o to, żeby osiągnąć dobrą, funkcjonalną architekturę we współczesnym, estetycznym opakowaniu w bardzo… Read more »

Lenartowicz Architekt – Przestrzeń, Światło, Człowiek.

Z wielką pasją kreujemy przestrzeń dla naszych Klientów, by czuli się w niej komfortowo oraz żeby obiekty, które tworzymy pozostawały w harmonii z otoczeniem w które mają się wpisać. Architektura… Read more »

nadbudowa domu

Nadbudowa domu w Głoskowie – Pozwolenie na budowę

Uzyskaliśmy prawomocną decyzję o Pozwoleniu na Budowę dla zadania projektowego – nadbudowa domu jednorodzinnego w Głoskowie. Legendarny powiat piaseczyński pomimo drobnej listy poprawek formalnych do wniosku i projektu dość szybko… Read more »

Proces inwestycyjny dla domów – Etapy

Proces inwestycyjny dla domów jednorodzinnych – Krok po kroku Planując budowę nowego domu, zazwyczaj nie wiemy jak długa i kręta droga przed nami. I nie mówię tu o wyborze budowlańców,… Read more »

warunki zabudowy

Działka budowlana

Działka budowlana –teren wytyczony pod budowę lub powstały po wyburzeniu budynku/ów; przeznaczony na zabudowę różnego rodzaju – od domów jednorodzinnych, po osiedla mieszkaniowe, obiekty handlowe lub użyteczności publicznej. Działkę budowlaną… Read more »

warunki zabudowy

Działka gruntu

Działka gruntu – część nieruchomości wydzielona w wyniku jej podziału albo scalenia i podziału, a także odrębnie położona część tej nieruchomości.  Rodzaj działki gruntu w zależności odp przeznaczenia: – Działka… Read more »

warunki zabudowy

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

warunki zabudowy

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy – pojęcie określające zbiór dokumentów zawierający: pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, a w miarę potrzeby, rysunki i opisy… Read more »

warunki zabudowy

Cel publiczny

Cel publiczny – 1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa i utrzymywanie tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, części lotniczych lotnisk oraz służących do kierowania, kontroli,… Read more »