Baza Wiedzy

jak wybrać działkę

Jak wybrać działkę odpowiednią pod zabudowę?

Jak wybrać działkę, która będzie odpowiednia pod zabudowę oraz jak prawidłowo zlokalizować na niej budynek to momenty w procesie planowania budowy domu, w których podstawowe błędy popełniane przez inwestorów skutkują… Read more »

Inwestor – wg prawa budowlanego

Inwestor – Ustawa nie definiuje szczegółowo tego pojęcia. Natomiast w rozumieniu art. 17 Ustawy Prawo Budowlane należy go rozumieć  jako jednego z uczestników procesu budowlanego – obok projektanta i kierownika… Read more »

projekty domów i pensjonatów

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Budynek mieszkalny jednorodzinny – budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, który służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Pod względem konstrukcyjnym budynek m.j. stanowi samodzielną całość, w którym… Read more »

warunki zabudowy

Budynek gospodarczy

Budynek gospodarczy – budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a… Read more »

Budynek

Budynek – wg Prawa budowlanego, taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Prawo budowlane wyróżna kilka typów… Read more »

budowa

Budowa

Budowa – w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane budową jest wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. W tym miejscu koniecznym staje się zauważyć, że pojęcie „budowa” jest szczególne i w praktyce… Read more »

antresola

Antresola

Antresola – (półpiętro) pomieszczenie mieszkalne lub biurowe, jedno- lub kilkupokojowe wydzielone w górnej część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia…. Read more »

Odległości od granicy działki – prawo budowlane

Budynek na działce – usytuowanie. Prawo budowlane określa dopuszczalne odległości, jakie ma spełniać budynek od granic działki budowlanej oraz od innych obiektów budowlanych znajdujących się w sąsiedztwie. Poniżej wyciąg z przepisów ogólnych na ten temat.    Jeśli nie wybraliście… Read more »