Dokumentacja powykonawcza

Posted on by on marzec 5th, 2015 | 0 Comments »
Udostępnij!

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

« Dokumentacja budowy
Działka gruntu »