Dokumentacja budowy

Posted on by on marzec 5th, 2015 | 0 Comments »
Udostępnij!

Dokumentacja budowy – pojęcie określające zbiór dokumentów zawierający:

  • pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,

  • dziennik budowy,

  • protokoły odbiorów częściowych i końcowych, a w miarę potrzeby,

  • rysunki i opisy służące realizacji obiektu,

  • operaty geodezyjne

oraz

  • książkę obmiarów,

  • dziennik montażu (w przypadku realizacji obiektów metodą montażu).

« Cel publiczny
Dokumentacja powykonawcza »