Budynek mieszkalny jednorodzinny

Posted on by on październik 16th, 2013 | 0 Comments »
Udostępnij!

Budynek mieszkalny jednorodzinnybudynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, który służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Pod względem konstrukcyjnym budynek m.j. stanowi samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.

budynek mieszkalny jednorodzinny

Budynek taki może być budynkiem:

  • wolnostojącym,
  • w zabudowie bliźniaczej,
  • szeregowej,
  • atrialnej.

Budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej nie muszą być w świetle przepisow takie same. Jedynym wymogiem jest fakt, że ich segmenty muszą mieć podobne gabaryty (np. kubatura, kształt bryły czy szerokość elewacji frontowej). Gdy tego typu budynki tworzą samodzielną całość, zostają uznane za budynki jednorodzinne. Służy temu wybudowanie ściany oddzielenia przeciwpożarowego, która miałaby sięgać od fundamentu, aż do samego dachu.

Jeśli chodzi o zabudowę bliźniaczą, definicji tej nie reguluje żaden konkretny przepis, natomiast w prawie budowlanym możemy znaleźć definicję budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 

(…) należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku”. 

Powyższa definicja okresla jasno, że budynek w zabudowie bliźniaczej nie może być budynkiem wolnostojącym. Dopiero w przypadku wybudowania ściany oddzielenia przeciwpożarowego sięgającej od fundamentu do 30 cm powyżej pokrycia dachowego taki budynek tworzy konstrukcyjnie samodzielną całość i może być uznany za budynek jednorodzinny. 

« Budynek gospodarczy
Tanio, Szybko, Dobrze – Architektura i projektowanie wnętrz, »

No Comments