Budowa

Posted on by on październik 16th, 2013 | 0 Comments »
Udostępnij!

Budowa w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane budową jest wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. W tym miejscu koniecznym staje się zauważyć, że pojęcie „budowa” jest szczególne i w praktyce jest określeniem dość rozległym (wieloznacznym), zwłaszcza w potocznie oraz w powszechnie stosowanym i rozumianym znaczeniu. Budową nazywa się np. również sam obiekt budowlany (jako rzecz) aktualnie realizowany. Mianem „budowy” określa się potocznie także tzw. plac budowy czyli miejsce wykonywania obiektu budowlanego. Co za tym idzie, określenie „budowa” należy do kilku niejako kategorii określeń związanych z budownictwem.

budowa

Budowa, jako realizacja obiektu budowlanego – jak wynika z poprzednich punktów – jest tylko jednym z kilku etapów inwestycji budowlanej (procesu budowlanego). Aby mogło nastąpić rozpoczęcie tego etapu muszą być spełnione wymogi określone w Prawie budowlanym, a w szczególności musi zostać opracowany projekt i inwestor musi uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę(w przypadku pewnych wymienionych w Prawie budowlanym prostych obiektów wystarczy zgłoszenie), która musi stać się decyzją ostateczną 

Szczególnymi rodzajami i przypadkami budowy są także: odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego.

 Budowa realizowana jest na zlecenie inwestora (lub przez samego inwestora), którego art. 18 Ustawy Prawo budowlane zobowiązuje do zorganizowania procesu budowy. W tym procesie ustawodawca przewidział cztery funkcje, których prawa i obowiązki są jasno okreslone przez Ustawodawcę i osoby je piastujące są z prawidłowości ich wykonania rozliczane przez właściwe organy administracji.

W przypadku budowy są to:

  •  inwestor
  • projektant,
  • kierownik budowy i ewentualnie kierownicy robót,
  • inspektor nadzoru inwestorskiego (w przypadku budów, dla których jest wymagane w przepisach prawa ustanowienie inspektora).
« Antresola
Budynek »

No Comments